Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kuljetuspalvelun säännöt

§1 Oikeus kuljetuspalveluun

Kuljetuspalvelulupa myönnetään hakemuksen jälkeen Boråsin kaupungissa vakituisesti asuvalle vähintään kolme kuukautta kestävän toimintarajoitteen johdosta. Luvan saajalla on olennaisia vaikeuksia liikkua omin päin tai matkustaa yleisillä kulkuvälineillä.

Kuljetuspalvelulupa koskee vain matkoja, joita luvan saajalla toimintarajoitteen johdosta ei ole mahdollista tehdä muilla matkustustavoilla.

§ 2 Kuljetuspalvelulupaa koskeva harkinta

Tekninen lautakunta harkitsee kuljetuspalveluluvan myöntämistä sekä kyseisen luvan peruuttamista. Menettelyn lähtökohtana ovat kuljetusluvasta säädetty laki (1997:736) sekä kunnan omat säännöt ja soveltamismääräykset.

§ 3 Luvan laajuus

Kuljetuspalvelulupa kattaa rajoittamattoman määrän matkoja.

§ 4 Kuljetuspalvelun toteutus

Se jolle kuljetuspalvelua myönnetään, tilaa itse tai asiamiehen kautta matkat kuljetuspalvelun tilauskeskuksesta tai jostakin muusta Teknisen lautakunnan osoittamasta foorumista. Tilauskeskus koordinoi tilatut matkat.

Tilaukset tehdään suorista matkoista ensimmäisestä osoitteesta toiseen.

Tilauksen voi tehdä myös mahdollisesti mukana seuraavalle matkustajalle.

§ 5 Kuljetuspalvelumatkojen alue

Kuljetuspalvelua järjestetään Boråsin kaupungin sisällä tehtäville matkoille. Myös 10 km pituisen matkan rajakunnan alueelle saa tehdä, jos vähintään yksi osoitteista on Boråsin kaupungin alueella. Oman lentomatkan yhteydessä kuljetuspalvelua saa Landvetterin lentokentälle ja kotiosoitteeseen.
Kuljetuspalvelua toisessa kunnassa tapahtuvaa oleskelua varten myönnetään, jos siihen on erityissyitä.

§ 6 Maksut

Boråsin kaupungin sisällä tehtävästä kuljetuspalvelumatkasta maksetaan sama taksa kuin joukkoliikenteen kertalipusta. Hinta vastaa kaupasta tai linja-autosta ostetun lipun hintaa.

Rajakuntaan tai rajakunnasta tehtävistä matkoista maksetaan kaksinkertainen Boråsin kaupunkiliikenteen lipun hinta.

Landvetterin lentokentälle ja sieltä kotiin tehtävästä matkasta maksetaan kolminkertainen Boråsin kaupunkiliikenteen lipun hinta.

Matkakumppani maksaa saman kuin kuljetuspalvelun käyttäjä.

Saattajalta ei veloiteta maksua.

Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta kuljetuspalvelumatkasta palvelun käyttäjää voidaan veloittaa 10 kertaa enemmän kuin kuljetuspalvelun omavastuuosuus.

§ 7 Soveltamismääräykset

Tekninen lautakunta laatii tarpeelliset soveltamismääräykset näillä perusteilla.

Kuljetuspalvelun säännöt

Säännöt ovat ote kunnanvaltuuston asiakirjoista 19. tammikuut 2006.

Säännöt on tarkistettu:

  • 23 helmikuuta 2012
    Tarkastettu (§ 1+ 6): Kunnanvaltuuston päätös
  • 17 kesäkuuta 2015
    Tarkastettu (§ 109): Kunnanvaltuuston päätös
  • 20 huhtikuuta 2018
    Tarkastettu (§ 69): Kunnanvaltuuston päätös
  • Tarkastettu (§ 179): Kunnanvaltuuston päätös 10. joulukuuta 2020
Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Kuljetuspalvelun säännöt

Facebook LinkedIn E-post