Valikko

Valikko

Svenska

Väärinkäyttäjän tai riippuvuusongelmaisen omainen

Alkoholi- ja huumeriippuvuus vaikuttaa paitsi henkilöön itseensä, myös kaikkiin hänen läheisiinsä. Omaiset voivat tarvita yhtä paljon tukea ja apua kuin alkoholin tai huumeiden käyttäjä.

Omaistuki tarjoaa neuvoja, tukea ja keskusteluhoitoa sinulle, jonka läheinen on väärinkäyttäjä tai riippuvuusongelmainen. Päätät itse, toteutetaanko keskustelut yksilöllisesti vai ryhmässä. Voit halutessasi olla nimetön ja keskustelut ovat salassapidettäviä.

Kenelle omaistuki on tarkoitettu?

Omaistuki on tarkoitettu kaikille 20 vuotta täyttäneille, jotka asuvat, työskentelevät tai opiskelevat Boråsissa ja joiden läheisellä on alkoholin, huumeiden tai pelaamisen väärinkäyttöä tai riippuvuutta.

Kuka on omainen?

Omaiseksi katsotaan alkoholi- tai huumeongelmaisen rekisteröity kumppani/puoliso, vanhemmat, sisarukset, lapset ja muut läheiset. Teille on yhteistä se, että olette huolissanne läheisen henkilön puolesta ja tämä huoli on suuri osa arkeanne.

Mitä tämä maksaa?

Käynneistä ja hoidosta ei peritä maksua.

Tuen hakeminen

Jos olet kiinnostunut tuesta tai haluat lisätietoja, ota mielellään yhteyttä meihin! Yxhammarmottagningen (yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta).

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2019-03-25 16.06

Sivun virheistä ota yhteyttä: Paula Wendell

Jaa sivu: Väärinkäyttäjän tai riippuvuusongelmaisen omainen

g q n C

p

Yhteystiedot