Logo, aloitussivulle
Logo, aloitussivulle

Valikko

Valikko

Logo, aloitussivulle

Vanhustenhuoltoa koskeva palvelunkäyttäjätutkimus 2019

Kohtelu ja luottamus henkilökuntaan ovat alueita, jotka taaskin saivat korkeat pisteet kotipalvelua tai hoito- ja hoiva-asumista koskeviin kysymyksiin vastanneilta Boråsin kaupungin ikääntyneiltä. Sosiaalihallitus tekee vuosittain koko maata kattavan tutkimuksen.

Vuoden raportissa nimeltään ”Mitä mieltä ikääntyneet ovat vanhustenhuollosta?” saivat kaikki 65 vuotta täyttäneet, kotipalvelua käyttävät tai 31.12.2018 hoito- ja hoiva-asunnossa asuvat mahdollisuuden vastata kyselyyn. Tutkimus toteutettiin maalis- ja toukokuun aikana 2019.

Boråsin kaupungissa 1048 kotipalvelua käyttävää ja 389 hoito- ja hoiva-asunnossa asuvaa vastasivat kyselyyn. Vastausprosentti oli kotipalvelun osalta 63,7 prosenttia. Hoito- ja hoiva-asumisen kohdalla se oli 55,7.

Alla esitellään kaikkien Boråsin kaupungin sekä kunnallisten että yksityisten palvelunsuorittajien tuloskooste.

Kotipalvelun käyttäjien tutkimus, osuus, %, tyytyväiset käyttäjät

Borås 2019

Borås 2018

Borås 2017

Koko maa 2019

Tuntee olonsa kotona turvalliseksi kotipalvelun avulla

81

81

81

86

Henkilökunta kohtelee hyvin

96

95

96

97

Tuntee luottamusta henkilökuntaa kohtaan

87

86

88

90

Tietää, mihin voi kääntyä mielipiteiden ja valitusten johdosta

57

57

58

64

Henkilökunta tiedottaa väliaikaisista muutoksista

53

55

56

66

On saanut valita palvelujen suorittajan

67

70

69

57


Hoito- ja hoiva-asunnoissa asuvien tutkimus, osuus, %, tyytyväiset asukkaat

Borås 2019

Borås 2018

Borås 2017

Koko maa 2019

Tuntee olonsa turvalliseksi vanhustenasunnossa

88

91

88

88

Henkilökunta kohtelee hyvin

92

94

94

93

Tuntee luottamusta henkilökuntaa kohtaan

87

86

86

85

Tietää, mihin voi kääntyä mielipiteiden ja valitusten johdosta

48

45

44

47

Kokee ruokailun miellyttävänä hetkenä

71

74

68

68

On tyytyväinen tarjottuihin aktiviteetteihin

59

56

61

63


Kukin hoito- ja hoivahallinnon kotipalveluyksikkö sekä hoito- ja hoiva-asunnot analysoivat ja koostavat tuloksensa, jotka esitellään ikääntyneille ja muille kiinnostuneille

Vuoden tutkimustuloksia aiotaan käyttää lautakunnan toiminnan tulevassa kehitystyössä.

Sosiaalihallitus käyttää raportissa käsitettä ”erityisasuminen”. Boråsin kaupungissa kutsumme yksiköitä hoito- ja hoiva-asumiseksi.

Viimeisin muutos: 2019-10-23 08.12

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Vanhustenhuoltoa koskeva palvelunkäyttäjätutkimus 2019

g q n C