Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vähemmistökielet ja äidinkieli

Esikoulun tehtävänä on edistää lapsen äidinkielen ja ruotsinkielen kehitystä myös silloin, kun laspen äidinkielenä on muu kuin ruotsin kieli. Jos lapsella on jokin muu äidinkieli, on lapsella oikeus äidinkielen tukeen, jonka tavoitteena on kehittää lapsen kommunikaatiotaitoja sekä ruotsinkielen että äidinkielen osalta. Toimintamme tavoitteena on vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta ja identiteettiä esikoulun opetussuunnitelman mukaan (Lpfö18). Äidinkielentuen tärkeä perusta on vanhempien ja esikoulun vuorovaikutus ja vanhemmat ovat tärkeä voimavara tässä työssä.

Ota yhteys lapsei esikoulun rehtoriin äidinkielen tukea koskevissa kysymyksissä.  

Kotouttamistuki

Boråsin Kaupunki pyrkii antamaan kotouttamistukea (nk. Introduktionsstöd) lapsen äidinkielellä juuri maahan muuttaneille lapsille. Kotouttamistuen tarkoituksena on auttaa lasta ymmärtämään ja orientoitumaan esikoulussa. Tämä tuki mahdollistaa myös päivittäisen kommunikaation esikoulun henkilökunnan ja vanhempien välillä.  

Kansalliset vähemmistökielet esikoulussa

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Näihin ryhmiin kuuluvilla on vähemmistölain mukaisia erityisoikeuksia.

Kouluviraston verkkosivuilla on lyhyesti lisää kansallisista vähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan koulussa.

Oikeus kansallisen vähemmistökielen kehittämiseen Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Lisätietoja oikeuksistasi

Saadaksesi lisätietoja oikeuksista esikoulussa kuuluessasi kansalliseen vähemmistöön, ota yhteys:

Jaana Isokoski, suomen kielen hallintoalueen koordinaattori
Puhelin: 0768-88 77 91
Sähköposti: jaana.isokoski@boras.se

Lotta Didanovic Nilsson, juutalaisen, tornionlaaksolaisen ja saamelaisen vähemmistön koordinaattori
Puhelin: 0768-88 37 53
Sähköposti: lotta.didanovic.nilsson@boras.se

Kadri Redzepi, romanivähemmistö
Puhelin: 0734-32 82 71
Sähköposti: kadri.redzepi@boras.se

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Vähemmistökielet ja äidinkieli

Facebook LinkedIn E-post