Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äidinkielen tuki

Boråsin esikouluissa kaikki lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden:

  • kehittää kykyään kommunikoida omalla äidinkielellään
  • kehittää kulttuuri-identiteettiään

Äidinkielen tuki ei ole kieliopetusta, vaan päivittäiseen toimintaan sisällytettävä tuki. Äidinkielen tuki on esikoululle lähinnä pedagoginen kysymys; esimerkiksi esikoulun aktiviteetit, työtavat, ympäristö ja materiaalit sopeutetaan vastaamaan lapsen tarpeita. Äidinkielen tuki pohjautuu siihen, että esikoulut sisällyttävät ja innostavat vanhemmat mukaan toimintaan ja että vanhempia hyödynnetään tukena ja resurssina.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää äidinkielen tuesta, ota yhteyttä lapsesi esikoulun johtajaan.

Perehdyttämistuki

Boråsin kaupunki pyrkii antamaan maahan vastamuuttaneille lapsille perehdyttämistukea lapsen omalla äidinkielellä. Tarkoituksena on auttaa lasta tutustumaan esikouluun ja ymmärtämään sen toimintaa. Perehdyttämistuki auttaa myös esikoulun henkilökuntaa ja helpottaa heidän päivittäistä kommunikaatiotaan vanhempien kanssa.

Yhteystiedot

Äidinkielen tukea koskevat kysymykset: ota yhteyttä lapsesi esikoulun johtajaan.

Esikouluhallinto Linkki toiselle sivustolle.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Äidinkielen tuki

Facebook Twitter LinkedIn E-post