Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Esikoulumaksut

Kun lapsesi osallistuu esikoulun tai pedagogisen päivähoidon toimintaan, on siitä maksettava kuukausimaksu.

Maksuperusteet:

 • Kotitalouden yhteenlaskettu veronalainen kuukausitulo
 • Kotitalouden esikoulussa tai vapaa-ajankodissa käyvien lasten yhteenlaskettu määrä
 • Hoivatarpeen ilmoitettu kokonaismäärä

Maksu määräytyy ilmoittamasi hoivantarpeen perusteella, riippumatta lapsen tosiasiallisesta läsnäolosta esikoulussa.

Hoivantarve on työ- tai opiskeluaikasi sekä siihen liittyvä matkustusaika tai 15 tuntia jos olet työtön tai vanhempainvapaalla.

Jos lapsen todellinen läsnäolo ylittää ilmoitetun hoivantarpeen määrän, peritään tästä ajasta lisämaksu. Hoivantarve jaetaan kolmeen suuruusluokkaan, jotka näet kohdasta Esikoulun maksut.

Laskutus alkaa ensimmäisestä totuttelujakson päivästä lähtien ja maksetaan joka kuukauden viimeinen päivä. Lasku maksetaan vuoden jokaiselta 12:lta kuukaudelta, myös lapsen ollessa vapaalla, esimerkiksi kesän ajalta. Irtisanottaessa paikka, maksetaan myös irtisanomisajasta.

Maksu perustuu prosentuaalisesti bruttokuukausituloon.

Tulot

Maksuperusteena ovat kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot jaettuna 12:lle kuukaudelle.

Maksuperusteisia tuloja ovat esimerkiksi:

 • Palkka- ja muut työtulot
 • Sijoitusperheen palkkiokorvaus
 • Eläke (ei lapsen eläke) ja elinkorko
 • Vanhempainraha
 • Hoitotuki (palkkio- osa)
 • Sairauskorvaus /sairaustuki
 • Työttömyyskorvaus/toimintatuki
 • Opintoavustus
 • Ulkomaantulo

Maksuperusteisiin tuloihin ei lasketa:

 • kunnan myöntämä elatusavustus
 • asumistuki
 • lapsilisä
 • opintolaina ja siihen liittyvä tuki
 • kunnan taloudellinen tuki
 • toisen vanhemman maksama elatusapu
 • kotouttamisavustus

Tulotiedot on ilmoitettava

 • ennen sovittua hoidon aloituspäivää
 • perheen tulojen muuttuessa

Jos et ilmoita tulojasi, sinulta peritään korkein maksu. Maksu voi muuttua, jos kotitalouden yhteenlasketut tulot muuttuvat. Sen vuoksi on muutoksista ilmoitettava kuukauden sisällä. Ilmoitus tehdään esikoulun sähköisessä palvelussa tai kirjallisesti esikouluhallintoon.

Tulot tarkistetaan vuosittain verohallinnon verotustietojen mukaisesti. Jos ilmoittamasi tulot poikkeavat, voi maksu muuttua myös takautuvasti. Se voi merkitä sitä, että maksu nousee, jos tulosi ovat ilmoittamaasi korkeammat.

Esikoulumaksu

Esikoulussa maksu on matalampi koulujen lukukausien aikana siitä lähtien, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Maksat korkeintaan kolmesta lapsesta kotitaloutta kohden. Nuorin lapsi lasketaan ensimmäiseksi lapseksi, seuraavaksi nuorin lasketaan toiseksi lapseksi.

Prosenttimäärä maksuperusteisesta tulosta:

Lapsi 1

 • 0-15 tuntia: 1,5 %
 • 15,01-30 tuntia: 2,25 %
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 3 % - korkeintaan 1 645 kr/kk

Lapsi 2

 • 0-15 tuntia: 1 %
 • 15,01-30 tuntia: 1,5 %
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 2 % - korkeintaan 1 097 kr/kk

Lapsi 3

 • 0-15 tuntia: 1 %
 • 15,01-30 tuntia: 1 %
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 1 % - korkeintaan 548 kr/kk
 • Lapsi 4 – Ei maksua

Esikoulumaksu 3–5 - vuotiaille

Lasketaan sen vuoden elokuusta lähtien kun lapsi täyttää 3 vuotta.

Prosenttimäärä maksuperusteisesta tulosta:

Lapsi 1

 • 0-15 tuntia: Maksuton lukuvuoden aikana
 • 15,01-30 tuntia: 1,5 % tuloista
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 2,25 % korkeintaan 1 645 kr/kk

Lapsi 2

 • 0-15 tuntia: Maksuton lukuvuoden aikana
 • 15,01-30 tuntia: 1 % tuloista
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 1,50 % korkeintaan 1 097 kr/kk

Lapsi 3

 • 0-15 tuntia: Maksuton lukuvuoden aikana
 • 15,01-30 tuntia: 0,70 % tuloista
 • 30,01 tuntia tai enemmän: 0,70 % korkeintaan 548 kr/kk

Lapsi 4 – Ei maksua

Kaikki tiedot esikoulun ja vapaa- ajankodin maksuista allaolevassa dokumentissa:

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 187 kB.

(Dokumentin laatimisen jälkeen on Kaupunginosalautakunnat korvattu erikoisalan lautakunnilla. Esikoululautakunta vastaa esikoulusta ja pedagogisesta päivähoidosta , peruskoululautakunta on vastuussa vapaa-ajankodeista.)

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Sähköposti:

Puhelin:

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Esikoulumaksut

Facebook LinkedIn E-post