Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Esikoulun ja pedadogisen päivähoidon maksut

Tässä on koostettuna tietoa esikoulun ja pedagogisen päivähoidon maksuista. Yksinhuoltajat maksavat saman maksun kuin yhdessä asuvat vanhemmat. Lisätietoa esikoulun ja pedagogisen päivähoidon maksuista on tässä: Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan..

Maksun perusteena olevat tulot

Maksun perusteena on perheen ansiotyöstä saamat bruttotulot, ja maksu on sama riippumatta siitä, ovatko lapset yhteisiä vai eivät.

Tulotiedot

Tulotiedot on ilmoitettava

  • ennen sovittua päivähoidon aloituspäivää
  • perheen tulojen muuttuessa

Tulojen muutoksista on ilmoitettava kuntaan kuukauden kuluessa. Tulomuutosilmoitukset voi tehdä joko esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta tai kirjallisesti esikouluhallintoon. Mikäli tulotietoja ei ilmoiteta, peritään päivähoidon enimmäismaksu.

Boråsin kaupunki tarkistaa vuosittain tulotiedot veroviraston verotustiedoista. Mikäli ilmoitetut tulotiedot eivät pidä paikkansa, maksua voidaan muuttaa takautuvasti.

Perheolojen muutokset

Perheolojen muutokset voivat vaikuttaa maksun perusteena oleviin tuloihin. Eron yhteydessä uusi maksu peritään siitä päivästä lähtien, kun vanhemmat muuttivat erilleen. Muuttunut maksu on voimassa muuttoa seuraavan kuukauden alusta lukien. Muuttopäivä on pystyttävä todistamaan. Yhteishuoltajuuden ja vuoroasumisen yhteydessä maksu perustuu kunkin talouden tuloihin.

Maksun perusteena oleva aika

Lapsen päivähoitoajoista on sovittava etukäteen. Poissaolo esimerkiksi lomien aikana ei vaikuta maksun suuruuteen. Lapsen aikataulumuutokset on helpointa tehdä esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta.

Maksu

Kuukausimaksu on tietty prosenttimäärä maksun perusteena olevista tuloista. Prosenttimäärän suuruus riippuu lapsen sovituista hoitoajoista.

Esikoulussa peritään koulun lukukausien aikana alennettu maksu sen vuoden elokuun alusta lukien, jolloin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kukin perhe maksaa päivähoitomaksua enintään kolmesta lapsesta. Perheen nuorin lapsi katsotaan aina ensimmäiseksi lapseksi, toiseksi nuorin katsotaan toiseksi lapseksi jne.

Maksu peritään 12 kuukaudelta vuodessa. Maksu koskee kuluvaa kuukautta. Lasku lähetetään kuukauden 20. päivän paikkeilla, ja se on maksettava kuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Esikoulumaksu

Hoitotunnit /viikko

Maksu

Maksu

Maksu


1. lapsi

2. lapsi

3. lapsi

-15

1,50 %

1,00 %

1,00 %

15-30

2,25 %

1,50 %

1,00 %

30-

3,00 %

2,00 %

1,00 %

Esikoulumaksu 3–5 vuotiaat

Hoitotunnit /viikko

Maksu

Maksu

Maksu


1. lapsi

2. lapsi

3. lapsi

-15

Lukukauden aikana maksuton

Lukukauden aikana maksuton

Lukukauden aikana maksuton

15-30

1,50 %

1,00 %

0,70 %

30-

2,25 %

1,50 %

0,70 %

Maksukatto

Esikoulumaksun maksukatto

1. lapsi

2. lapsi

3. lapsi

Esikoulutoiminta

1 382 kr/kk

922 kr/kk

461 kr/kk

Lisäaika

Kun lapsi tarvitsee tilapäisesti pitempää hoitoaikaa, päivähoitomaksu määräytyy kyseisen kuukauden aikana toteutuneiden hoitotuntien mukaan. Sama pätee tuntityötä tekevien vanhempien kohdalla, joiden työaikaa ei voi arvioida etukäteen, jos lapsen päivähoitoaikataulun tuntimäärä ylittyy eikä siitä ole sovittu etukäteen. Tämä koskee lapsia, jotka ovat päivähoidossa alle 30 tuntia viikossa.

Irtisanominen

Irtisanomisaika on 30 päivää. Irtisanominen on helpoin tehdä esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta, Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin Linkki toiselle sivustolle..

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Esikoulun ja pedadogisen päivähoidon maksut

Facebook Twitter LinkedIn E-post