Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Esikoulun säännöt ja ehdot

Nämä säännöt ja ehdot koskevat Boråsin kaupungin esikoulua ja pedagogista päivähoitoa, joista vanhemmat maksavat paikkamaksun.

Esikoulu

Esikoulutoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ole aloittaneet koulua tai esikoululuokkaa. Kyse voi olla esikoulusta tai pedagogisesta päivähoidosta (perhepäivähoito). Yleinen esikoulu on maksuton 525 tuntia vuodessa sen vuoden syksystä lukien, jonka aikana lapsi täyttää kolme vuotta.

Paikka

Esikoulupaikkaa voidaan tarjota Boråsin kaupungissa asuville lapsille

  • 6 kuukauden iästä lukien siihen saakka, kun lapsi aloittaa peruskoulun ja
  • lapsen vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat tai
  • kun lapsi tarvitsee tukea kehityksessään tai
  • kun lapsi vanhempien sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi tarvitsee päivähoitoa.

Esikouluiässä olevat lapset, joiden vanhemmat ovat työttömiä tai vanhempainvapaalla, voivat saada esikoulupaikan 15 tunniksi viikossa. Tämä ei kuitenkaan koske lasta, jonka vuoksi vanhempi on vanhempainvapaalla.

Jos on olemassa erityiset syyt, myös muussa kunnassa asuva lapsi voi saada paikan Boråsissa.

Hakemus ja sijoitus

Hakemus tehdään esikouluhallintoon. Helpoiten se sujuu esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin Linkki toiselle sivustolle.. Hakemuksessa ilmoitetaan toivottu aloituspäivä. Hakemuksessa saa esittää kolme vaihtoehtoista esikoulua koko kunnan alueelta.
Lapsen tulee saada paikka esikoulussa viimeistään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Sijoituksessa otetaan huomioon läheisyys lapsen kotiin tai kouluun, mutta myös muita vaihtoehtoja voidaan tarjota. Jos vanhemmat kieltäytyvät tarjotusta esikoulupaikasta, tai eivät vastaa seitsemän päivän kuluessa ilmoittamatta pätevää syytä, hakemus mitätöidään. Silloin vanhemmat saavat jättää uuden hakemuksen.

Vuorojärjestys

Jos esikouluun on jonoa, hakemukset asetetaan järjestykseen lapsen syntymäpäivän mukaisesti. Sisarusten jonopaikka määräytyy vanhimman sisaruksen syntymäajan mukaan. Vuorojärjestys koskee vain vapautuvia paikkoja. Lapsi, joka on jo saanut paikan esikoulusta, ei menetä paikkaansa vuorojärjestyksen vuoksi.

Priorisointi

Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea kehityksessään, saavat etusijan. Sama koskee myös lapsia, jotka tarvitsevat toimintaa vanhempien sairauden tai toimintarajoitteen takia.

Tämän lisäksi on voimassa seuraavat priorisoinnit:

  • Lapset, jotka jättävät esikoulupaikkansa vanhempien vanhempainvapauden aikana, ovat etusijalla paikkaan entisessä esikoulussaan.
  • Lapset, jotka hakevat paikkaa samasta esikoulusta, jossa lapsella on jo ennestään sisaruksia.
  • Lapset, jotka sijoitetaan toiselle asuinalueelle tai muuttavat kunnan sisällä, ovat 6 kuukauden kuluttua etusijalla paikkaan toivomassaan esikoulussa.
  • Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on etusija esikouluihin, joissa on suomenkielistä toimintaa.

Esikouluhallinto voi myöntää etusijan myös muista syistä.

Etusija koskee vain vapaita paikkoja. Lapsi, joka on jo saanut paikan esikoulussa, ei voi menettää paikkaansa etusijakäytännön vuoksi.

Oleskeluaika

Lapsi saa olla esikoulussa siinä määrin, kun sitä tarvitaan vanhempien työn, opiskelun ja matkustusaikojen sekä yötyön yhteydessä nukkumisajan takia. Lapsen oleskeluajasta päätetään vanhempien yhteisten tarpeiden mukaisesti. Päivähoitoa ei saa silloin, kun jompikumpi vanhemmista on vapaana.
Lapset, jotka tarvitsevat tukea kehityksessään, tai joiden vanhemmat ovat sairaita tai toimintarajoitteisia, saavat olla esikoulussa tarvitsemansa ajan. Kaikille lapsille tarjotaan vähintään 15 tunnin oleskeluaikaa viikossa, jotta he voisivat osallistua sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lapset, joiden oleskeluaika on 15 tuntia, voivat olla päivähoidossa joko kolme tuntia viitenä päivänä viikossa tai viisi tuntia kolmena päivänä viikossa, tai joka toinen viikko kuusi tuntia kahtena päivänä viikossa ja joka toinen viikko kolmena päivänä.

Lapsen oleskeluaika on sovittava lapsen tarpeet huomioiden.

Perheen on myös ilmoitettava esikouluhallintoon kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat lapsen päivähoitoaikoihin tai maksuun.

Ei koulukuljetusta

Esikoulutoimintaan ei järjestetä koulukuljetusta. Jos lapsi käy pedagogisessa päivähoidossa ja osallistuu myös maksuttomaan esikouluun 525 tuntia vuodessa, vanhemmat saavat itse järjestää lapsen edestakaiset matkat esikouluun.

Paikan irtisanominen

Lapsi voi menettää paikkansa, jos perhe ei maksa hoitomaksua.

Kun lapsi ei enää tarvitse hoitopaikkaa, irtisanominen on tehtävä vähintään 30 päivää etukäteen. Irtisanomisajalta peritään maksu. Irtisanominen on helpoin tehdä esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin Linkki toiselle sivustolle..

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Esikoulun säännöt ja ehdot

Facebook Twitter LinkedIn E-post