Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Paikan hakeminen, muutokset ja irtisanominen

Huoltajana sinulla on oikeus hakea lapsellesi paikkaa jossakin Boråsin kaupungin alueella toimivassa esikoulussa. Tässä on tietoa Boråsin kaupungin kunnallisista esikouluista. Tässä voit myös hakea lapsellesi vapaa-ajankotipaikkaa Linkki toiselle sivustolle..

Paikan hakeminen onnistuu helpoiten esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin.

Esikoulupaikan tarpeesta on ilmoitettava vähintään neljä kuukautta etukäteen. Lapsella on oikeus esikoulupaikkaan siinä määrin, kun sitä tarvitaan vanhempien ansiotyön tai opiskelun takia. Jos vanhempi on työnhakija tai vanhempainvapaalla, lapsella on oikeus käydä esikoulua 15 tuntia viikossa. Lapsen on oltava vähintään kuuden kuukauden ikäinen aloittaessaan esikoulun.

Tarjottu paikka

Kun lapsesi on saanut esikoulupaikan, lähetämme kotiin kirjeen, johon sinun on vastattava kyllä tai ei. Jos lapsesi ei saa ensisijaisesti toivomaanne paikkaa, voit ilmoittaa myös, haluatko olla edelleen jonossa vaihtaaksesi toiseen esikouluun.

Esikoulupaikka tarjotaan ensisijaisesti toivomustesi mukaan ja toissijaisesti mahdollisimman läheltä lapsen kotia. Emme voi taata, että lapsesi saa paikan ensisijaisesti toivomassanne esikoulussa, hakijoiden lukumäärästä ja esikoulun jonotilanteesta riippuen.

Esikoulupaikat jaetaan pääsääntöisesti lapsen syntymäajan mukaan, riippumatta siitä, milloin hakemus on tehty. Tämä merkitsee sitä, että jono jakautuu ikäryhmittäin niin, että vanhimmat lapset pääsevät jonon etupäähän.

Jonotussäännöt Linkki toiselle sivustolle.

Tulotiedot

Kun lapsellesi on tarjottu paikka esikoulussa tai pedagogisessa päivähoidossa, sinun on huoltajana ilmoitettava tulosi. Päivähoidon maksu määräytyy tulotietojen perusteella.

Esikouluhallintoon on tehtävä ilmoitus kaikista muutoksista kotitalouden tuloissa. Ilmoitettavat tulot ovat kotitalouden yhteiset bruttotulot, siis kaikki tulot joista maksetaan vero.

Voit jättää tulotiedot suoraan esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin.

Boråsin kaupunki tarkistaa tulotiedot verovirastosta, ja päivähoitomaksua voidaan korjata jälkikäteen. Tätä kutsutaan nimeltä tulotietojen tarkastus Linkki toiselle sivustolle..

Aikataulu

Esikoulu tarvitsee aikataulun lapsen hoitoajoista. Muista ilmoittaa aikataulun muutoksista mahdollisimman pian, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen. Sairauden, loman tai muun vapaalla olon ajalta peritään tavanomaisen aikataulun mukainen maksu. Tilapäisistä lyhytaikaisista aikataulun muutoksista ilmoitetaan suoraan esikouluun.

Aikataulumuutoksista voi ilmoittaa helpoiten sähköisen palvelun kautta tai ottamalla yhteyttä esikoulun koordinaattoriin.

Paikan irtisanominen

Jos et enää halua lapsellesi hoitopaikkaa, sinun on jätettävä irtisanominen. Irtisanomisaika on kuukausi, ja se lasketaan siitä päivästä lähtien, jolloin irtisanominen on tullut esikouluhallintoon. Irtisanomisaikana on voimassa maksuvelvollisuus eli irtisanomisajalta peritään maksu, vaikka lapsesi ei olisikaan esikoulussa. Saat irtisanomisesta kirjallisen vahvistuksen postitse.

Irtisanomisen voi tehdä esikoulun ja vapaa-ajankodin sähköisen palvelun Linkki toiselle sivustolle. kautta. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, ota yhteyttä esikouluhallinnon koordinaattoriin.

Ikon: pratbubblor

Yhteystiedot

Viimeisin muutos:

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Paikan hakeminen, muutokset ja irtisanominen

Facebook Twitter LinkedIn E-post