Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trafik och stadsplanering

Borås har vuxit från stor småstad till liten storstad. Det är stor efterfrågan på bostäder och utveckling av stadskärnan, samtidigt som den nya järnvägens dragning genom Borås kommer ge staden möjlighet att skapa nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen. I Borås Stad planerar vi för hur framtidens Borås ska se ut. Det sker bland annat genom översiktsplaner och detaljplaner, och du som invånare har alltid möjlighet att delta i utvecklingen på olika sätt.

Här kan du också läsa om hur vi sköter våra vägar, parkeringar och hur vi planerar för framtidens trafik. Information om kollektivtrafiken i Borås hittar du på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flygfoto över Carolikyrka och Stora torget.

Så planerar vi vår stad för framtiden
Du kan läsa om hur staden planeras för att möta framtidens utmaningar och hur du kan vara med och påverka.

Vägarbetsskylt.

Pågående vägarbeten
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra gator och vägar för att de ska hålla och fungera för trafiken nu och i framtiden. Läs om var vi förbättrar just nu.

Kartbild över Borås

Planer öppna för synpunkter
I detaljplanerna lägger vi grunden så att den som bygger får ett säkert och bra underlag för att bygga. Det finns två viktiga mål med detaljplanerna: att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande, och effektiv hantering av bygglov.

En grön bild med texten "Våga bygga hela banan nu!"

Götalandsbanan
Götalandsbanan genom Borås är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg och Jönköping skapar nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen. Sträckan Göteborg-Borås kommer att börja byggas mellan 2025-2027.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafik och stadsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol