Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Cykelstrategi

I början av 2021 antog Kommunfullmäktige stadens Cykelstrategi som är ett övergripande dokument som ligger till grund för kommunens arbete med att utveckla cykling. I cykelstrategin anges att Borås Stads mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar till tolv procent år 2040.

Strategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. De fyra insatsområdena är följande:

  • Cykelinfrastruktur, inklusive parkering
  • Drift- och underhåll
  • Kommunikation och mobility management
  • Stöd och tjänster

Cykelstrategi Pdf, 298.4 kB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Cykelstrategi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender