Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Borås privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Framför elsparkcykeln lagligt

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar/ elscootrar räknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs.

Mer om: trafikregler för cyklister

Parkera elsparkcykeln rätt

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Elsparkcykelföretagen ansvarar för elsparkcyklarna och Borås Stad kan endast flytta fordon som parkeras så att de utgör en fara eller hinder för andra trafikanter. Alla får lov att göra en kort flytt av elsparkscyklarna till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

Platser där du kan parkera din elsparkcykel:

Det finns särskilda platser i Borås där du kan parkera din elsparkcykel, för att den inte ska vara i vägen för andra trafikanter, dessa är:

 • Centralstation framför cykelgaraget.
 • Sven Eriksonplatsen 4, vid busshållplatsen.
 • Druveforsvägen 19 vid busshållplatsen.
 • Österlånggatan mem 69, korsningen med Fabriksgatan.
 • Nygatan 5.
 • Sandgärdsgatan vid korsningen Torggatan.
 • Sandgärdsgatan 25.
 • Skaraborgsvägen 3C Simonsland.
 • Skaraborgsvägen vid korsningen Vegagatan vid busshållplatsen.
 • Brämhultsvägen 24 vid busshållplatsen.

Elsparkcyklarna regleras på vissa platser i staden

För att alla ska känna sig trygga i staden, regleras elsparkcyklarna på platser i Borås där många människor rör sig, inom de områden som är reglerade kan du inte framföra elsparkcykeln snabbare än 6 km/h. Tekniken som används för att reglera hastigheten kallas geofencing.

För att minska risken för att elsparkcyklarna hamnar på fel ställen är det inte heller möjligt att återlämna cyklarna på vissa platser i staden. På dessa platser gäller även hastighetsbegränsningen på 6 km/h.

På följande platser är hastigheten begränsad till 6 km/h

 • Centrum
 • Allégatan
 • Högskolan
 • Resecentrum
 • PA-Halls Terrass
 • Ramnasjön

På följande platser är hastigheten begränsad till 6 km/h och du kan inte återlämna cykeln:

 • Annelundsparken
 • Stadsparken
 • Vattentornet
 • Linnéparken
 • Krokshallsberget
 • Ramnaparken

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Tier

Telefon: 040-668 81 27
E-mejl: support@tier.app
Webbplats: tier.app Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bird
Telefon: 040-668 86 78
E-mejl: support@bird.co
Webbplats: bird.co Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 stycken elsparkcyklar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elsparkcyklar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol