Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Trafikregler för cyklister

Om det finns gång- och cykelväg rekommenderar vi att du använder den. Detta gäller på olika typer av gång- och cykelvägar och andra vägar och ytor.

Gemensam gång- och cykelväg

Gående och cyklister delar på samma yta. Du ska cykla på höger sida och köra om till vänster.

Separerad gång- och cykelväg

Gående och cyklister har varsin del, som skiljs åt genom till exempel en målad linje eller genom olika typer av beläggning.

Gångfartsområde och gågata

Du får cykla, men endast i gångfart. Cyklister har väjningsplikt mot gående.

Körbana

Du får cykla på körbanan även om det finns en cykelväg. Detta gäller om du är över 15 år, och hastighetsbegränsningen är högst 50 kilometer i timmen. Du får också cykla på körbanan om det är lämpligare med tanke på färdmålet.

Gångbana

Du får inte cykla på gångbana. Tänk på att en trottoar är en gångbana.

Korsningar

Det kan vara klurigt att hålla reda på vad som gäller i korsningar och vem som har företräde i olika situationer.

Övergångsställen är tänkta för gående. Det är inte förbjudet att cykla där, men det är inte lämpligt. Som cyklist har du alltid väjningsplikt mot både bilar och gående vid ett övergångsställe. Om du kliver av cykeln gäller dock samma sak för dig som för gående.

Cykelpassage är en plats avsedd för cyklister att korsa körbanan, men cyklister har väjningsplikt mot bilarna. Cykelpassager är markerade med vägmarkering. Om cykelpassagen är placerad så att bilar som har svängt i en korsning eller är på väg ut ur en cirkulationsplats korsar den, ska bilföraren ge cyklister som ska köra ut på passagen tillfälle att passera.

Cykelvägar kan fortsätta genom en korsning. På cykelvägar ska bilförare lämna företräde åt cyklister. Detta är vanligt när cykelvägen går utmed en större väg. Cykelvägen utformas då med kantsten på vardera sidan cykelvägen genom hela korsningen.

Senast ändrad: 2020-09-04 11.40

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikregler för cyklister

g q n C