Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbete på väg

Ska du arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom Borås Stads väghållningsområde krävs tillstånd och en trafikanordningsplan (TA-plan). För att få gräva inom nämnda områden krävs schaktöppningstillstånd och TA-plan.

Borås Stads väghållningsområde

Borås Stad är väghållningsmyndighet för hela Borås centralort. Trafikverket är väghållare för Rv 40, 27 och 41 samt för delar av Rv 42 och länsväg 180 inom vårt myndighetsområde.

Borås Stad har antagit Trafikverkets regler för arbete på väg.

Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats.

Handbok arbete på väg 4.2.6 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Akuta ärenden under kvällstid och helger, kontakta Kai Hermansson tfn 0768-88 33 50.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Regler och anvisningar

För taxor för schaktnings-, återfyllnings- och återställningsarbeten på allmän platsmark.

Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark Pdf, 2.8 MB.

Ny prislista för schaktreparationer

Från och med september 2022 uppdateras prislistan för återställningsarbeten kvartalsvis. Det görs på grund av den rådande globala marknaden där kostnader för el, olja, asfalt och drivmedel ökat kraftigt. Indexregleringen kommer tillsvidare ske i september, december, mars och juni.

Notera att indexregleringen självklart också innebär minskade kostnader vid fallande priser.

Prislista för återställningsarbeten 2022 dec-feb Pdf, 159.6 kB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Arbete på väg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender