Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Arbete på väg

Ska du arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom Borås Stads väghållningsområde krävs tillstånd och en trafikanordningsplan (TA-plan). För att få gräva inom nämnda områden krävs schaktöppningstillstånd och TA-plan.

Borås Stads väghållningsområde

Borås Stad är väghållningsmyndighet för hela Borås centralort. Trafikverket är väghållare för Rv 40, 27 och 41 samt för delar av Rv 42 och länsväg 180 inom vårt myndighetsområde. Borås Stad har antagit Trafikverkets regler för arbete på väg, se Handbok arbete på väg 4.2.6PDF. Syftet med en trafikanordningsplan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats.

Akuta ärenden under kvällstid och helger, kontakta Kaj Hermansson tfn 0768-88 33 50.

Regler och anvisningar för taxor för schaktnings-, återfyllnings- och återställningsarbeten på allmän platsmark

 

Senast ändrad: 2019-04-08 08.00

Ändrad av:

Dela sidan: Arbete på väg

g q n C