Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Är du ansvarig för en enskild väg? Då kan du ha rätt till bidrag för att sköta om din väg. Det finns olika typer av kommunala bidrag.

Driftsbidrag

Kommunalt driftsbidrag till vägar med statsbidrag utgår med max 35 % på en av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Om de faktiska kostnaderna understiger de beräknade beviljas kommunalt bidrag enbart till den faktiska kostnaden.

Hur gör jag för att få kommunalt bidrag till statsbidragsberättigad väg?

Ansökningshandlingar för ansökan om kommunalt bidrag skickar vi ut i början på året.

Iståndsättningsbidrag

Iståndsättningsbidraget kan utgå till:

  1. Enskilda vägar som erhåller statligt bidrag till byggnads- och iståndsättningsarbeten.
  2. Övriga enskilda vägar.

Till grupp 1 utgår kommunalt bidrag på av Trafikverket godkända kostnader med
a) 10 % om statliga bidraget är större än 70 %.
b) 20 % om statliga bidraget är 70 % eller lägre. 

Behöver du ansöka på pappersblankett istälelt via e-tjänsten? Maila enskildavagar@boras.se så skickar vi en blankett till dig.

Driftsbidrag, övriga Enskilda vägar

Kommunalt driftsbidrag till enskilda vägar, där statsbidrag inte kan fås, betalas ut med 3 kronor och 50 öre per löpmeter.

Att vägens längd överstiger 200 meter och går till permanentboende, är villkor som måste uppfyllas. Vägen ska dessutom hållas öppen för allmän trafik.

Till grupp 2 utgår kommunalt bidrag med 30 % av Tekniska förvaltningen godkända kostnader.

Hur gör jag för att få kommunalt bidrag?

Ansökningshandlingar för ansökan om kommunalt bidrag skickas ut under september-oktober. Ansökningar kommer in till Tekniska förvaltningen fram till mitten på januari.

Nytillkomna vägar och avvikande uppgifter kontrolleras genom besiktning. Kontroll av vägunderhållet i övrigt sker endast genom stickprov.

Bidraget utbetalas under januari-mars.

Bidragsberättigade är kostnader för följande iståndsättningsarbeten:

  • Iståndsättning eller ombyggnad av bro.
  • Iståndsättning eller ombyggnad av trumma, räcke.
  • Plan och profilförbättring i anslutning till järnvägskorsning, vägkorsning, vägomläggning på grund av bro eller trumombyggnad, förbättring av trafikfarlig kurva eller back-krön.
  • Diknings- och stenröjningsarbete.
  • Förstärkning av väg och anläggande av mötesplatser och busshållplatser.
  • Beläggning med oljegrus eller annan beläggningstyp där trafikintensiteten eller andra förhållanden motiverar högre standard.

Bidrag betalas inte ut till underhåll av befintlig beläggning.

Starta aldrig arbetet innan Tekniska nämnden gett sitt godkännande.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol