Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Ny eller ändrad utfart

Om du skulle vilja ändra din utfart eller anlägga en ny till din fastighet, måste du enligt väglagen ansöka om tillstånd om ny eller ändrad utfart från väghållningsmyndigheten.

Ska du ansöka för ett flerbostadshus är även ett bygglov ett krav.

l

Självservice

Ansök om ny eller ändrad utfart


Det kostar dig inget att ansöka, men förändringar på Borås Stads gator/vägar/gångbanor kommer du att bli tvungen att bekosta.

Trafiksäkerheten och framkomligheten får inte försämras

En ny väganslutning/utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med vägen och ska inte behöva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt. Hur lång siktsträckan behöver vara varierar beroende på vilken typ av väg det är.

Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på vägen och det bör finnas plats att vända en bil på tomten, så man inte ska behöva backa ut på vägen.

Om du får tillstånd för en ny eller ändrad utfart, får du uppgifter om hur utfarten ska se ut och hur arbetet ska utföras.

Senast ändrad: 2019-01-14 08.05

Ändrad av:

Dela sidan: Ny eller ändrad utfart

g q n C