Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Ansökan om ny eller ändrad utfart

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg och tomtutfarter till allmän väg.

Ange beteckning för den fastighet som åtgärden gäller

Ange gatunamn eller vägnummer
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avserÄr anslutningen permanent eller tillfällig? * (obligatorisk)
Är anslutningen permanent eller tillfällig?Ange från vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller

Ange till vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller


Senast ändrad: 2019-10-24 14.46

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om ny eller ändrad utfart

g q n C