Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansökan om ny eller ändrad utfart

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg och tomtutfarter till allmän väg.

Ange beteckning för den fastighet som åtgärden gäller

Ange gatunamn eller vägnummer
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avserÄr anslutningen permanent eller tillfällig? * (obligatorisk)
Är anslutningen permanent eller tillfällig?Ange från vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller

Ange till vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om ny eller ändrad utfart

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol