Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansökan om ny eller ändrad utfart

Ansöka om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg och tomtutfarter till allmän väg.

Ange beteckning för den fastighet som åtgärden gäller

Ange gatunamn eller vägnummer
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser
Ange den totala bredden på in- och utfarten. (Obs max 5 meter, enligt Borås Stads kriterier för ändrad in- och utfart.)
Är anslutningen permanent eller tillfällig? * (obligatorisk)
Är anslutningen permanent eller tillfällig?Ange från vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller

Ange till vilken dag den tillfälliga anslutningen gäller


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om ny eller ändrad utfart

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender