Meny

Meny

Avverkning av träd vid kust till kustbanan

Under våren 2019 påbörjar Trafikverket avverkning av träd som utgör risk för järnvägen längs hela Kust till kustbanan genom Borås stad. Detta arbete kan medföra störande moment för de som bor i närheten av järnvägen.

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt. Det innebär att träden intill spåret avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåranläggningen och förorsaka olyckor, skador eller störningar.

Adress/plats

Längs med hela Kust till kustbanan i Borås.

Arbetet startar

Våren 2019

Arbetet beräknas vara klart

Sommaren 2019

Eventuella störningar

Trafiken kommer inte påverkas av arbetet. Däremot kan boende i området uppleva störande ljud i form av buller.

Entreprenör

Arbetet utförs av Trafikverket anlitad entreprenad Klättermusen Trädvård AB .

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-03-28 09.41

Ändrad av:

Dela sidan: Avverkning av träd vid kust till kustbanan

g q n C

p

Kontakt