Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Brahegatan/ Vegagatan

Ny gång- och cykelväg. Den nya cykelvägen knyter ihop cykelvägarna från Döbelnsgatan och Skaraborgsvägen. I samband med ombyggnationen kommer fiberschakter på gatan att repareras och hela sträckan kommer dessutom få ny belysning.

I och med den nya cykelbanan kommer möjligheten att parkera på gatan längs med Brahegatan att försvinna.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Brahegatan/ Vegagatan

Arbetets nuvarande skede

Slutfas

Byggstart

Maj 2020

Arbetet beräknas vara klart

Vintern 2021

Eventuella störningar

Under byggnationen kommer det vara begränsad framkomlighet.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Bilden visar den sträcka som kommer påverkas av ombyggnationen, längs sträckan kommer bland annat parkeringsplatser försvinna i och med att man gör plats för gång och cykelväg

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brahegatan/ Vegagatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol