Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Brahegatan/ Vegagatan

Ny gång- och cykelväg. Den nya cykelvägen knyter ihop cykelvägarna från Döbelnsgatan och Skaraborgsvägen. I samband med ombyggnationen kommer fiberschakter på gatan att repareras och hela sträckan kommer dessutom få ny belysning.

I och med den nya cykelbanan kommer möjligheten att parkera på gatan mellan Döbelnsgatan och Tallåsgatan att försvinna.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Brahegatan/ Vegagatan

Arbetet startar

Vår 2020

Arbetet beräknas vara klart

Under 2020

Arbetet nuvarande skede

Projektering

Läs mer om vad faserna betyder.

Eventuella störningar

Under byggnationen kommer det vara begränsad framkomlighet.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Bilden visar den sträcka som kommer påverkas av ombyggnationen, längs sträckan kommer bland annat parkeringsplatser försvinna i och med att man gör plats för gång och cykelväg

Senast ändrad: 2020-03-30 11.58

Ändrad av:

Dela sidan: Brahegatan/ Vegagatan

g q n C