Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Brämhultsvägen

För att öka trafiksäkerheten för såväl fotgängare som cyklister och underlätta vinterväghållningen av cykelbanan bygger vi om gång- och cykelbanan längs med Brämhultsvägen mellan Fjärde villagatan och Sjunde villagatan. Arbetet är inne i slutfasen, vägen är öppnad och träden är planterade. Kvar att göra är asfaltering och målning av linjer.

Så kommer det att bli när det är klart

Träden som tidigare stod längs med vägen har tagits ned för att öka trafiksäkerheten, de kommer ersätta dem med nya och ännu fler träd. De nya träden kommer stå längre från bilvägen vilket gör att cykelbanan kan göras säkrare genom att den breddas och görs tvåfilig. Träden kommer dessutom dela av gång- och cykelbanan på ett nytt sätt som gör att fotgängare får en egen fil och därmed begränsas risken att fotgängare och cyklister krockar.

Ombyggnationen av cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Bilden visar hur den nya gång- och cykelbanan kommer se ut.

Adress/plats

Brämhultsvägen

Arbetet startar

30 september 2019

Arbetet beräknas vara klart

Våren 2020

Arbetet nuvarande skede

Slutfas

Läs mer om vad faserna betyder.

Eventuella störningar

Begränsad framkomlighet för cyklister och gående. Hänvisning till annan väg finns.

Se hur trafiken påverkas på boras.se/vägarbetenlänk till annan webbplats

Informationen på sidan kommer uppdateras under arbetets gång.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Senast ändrad: 2020-02-26 14.33

Ändrad av:

Dela sidan: Brämhultsvägen

g q n C