Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Brämhultsvägen

För att öka trafiksäkerheten för såväl fotgängare som cyklister och underlätta vinterväghållningen av cykelbanan kommer gång- och cykelbanan längs med Brämhultsvägen mellan Fjärde villagatan och Sjunde villagatan byggas om.

Så kommer det att bli när det är klart

Längs med Brämhultsvägen står idag en allé med träd av sorterna skogslönn och oxel. Allén kantade tidigare en trottoar, men i samband med att det behövdes en cykelväg på sträckan gjordes trottoaren om till cykelväg. I det skedet var förhoppningen att träden skulle kunna bevaras. Men som läget ser ut nu kan vi inte längre garantera trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, då cykelbanan är för smal. Därför har beslut tagits att ta ner träden och ersätta dem med nya och ännu fler träd.

De nya träden kommer stå längre från bilvägen vilket gör att cykelbanan kan göras säkrare genom att den breddas och görs tvåfilig. Träden kommer dessutom dela av gång- och cykelbanan på ett nytt sätt som gör att fotgängare får en egen fil och därmed begränsas risken att fotgängare och cyklister krockar.

Ombyggnationen av cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Just Brämhultsvägen är en cykelväg som används frekvent och det har därför beslutats att vägen ska prioriteras för förbättring enligt Borås Stads cykelplan 2018-2019.

Bilden visar hur den nya gång- och cykelbanan kommer se ut.

Adress/plats

Brämhultsvägen

Arbetet startar

30 september 2019

Arbetet beräknas vara klart

Våren 2020

Eventuella störningar

Från och med den 3 oktober påbörjas anläggningsarbetet, vilket kommer utföras under dagtid. Även då kommer trafiken påverkas, dock utan totala avstängningar av bilvägen. Gående och cyklister kommer hänvisas till alternativ väg.

Se hur trafiken påverkas på boras.se/vägarbetenlänk till annan webbplats

Informationen på sidan kommer uppdateras under arbetets gång.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Senast ändrad: 2019-10-08 10.41

Ändrad av:

Dela sidan: Brämhultsvägen

g q n C