Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Cykelparkering, Centralstationen

Under centralbron kommer en ny cykelparkering att byggas samt en anslutande gång- och cykelväg. Projektet innehåller dessutom en komplettering av befintlig gatubelysning och kommer att delfinansieras av Naturvårdsverket.

Cykelparkeringen har gestaltats av White arkitekter AB.

Adress/plats

Stationsgatan, Centralstationen.

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Sommaren 2021

Arbetet beräknas vara klart

Hösten 2021

Eventuella störningar

Under byggnationen kommer det inte att vara möjligt att parkera sin cykel under Centralbron och åtkomsten till närliggande parkering samt P-hus kan periodvis vara begränsad.

Framkomligheten för gångtrafikanter kan också periodvis vara begränsad, framförallt när det kommer till den närliggande trappan som leder upp till Brodalsgatan.

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som byggnationen kommer att beröra.
Illustrationsbild av entrén till cykelparkeringen.

Illustrationsbild framtagen av White arkitekter AB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Cykelparkering, Centralstationen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol