Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Dalsåkergatan/ Källhagsgatan

Ny gång- och cykelväg. Den nya cykelvägen knyter ihop cykelvägarna som finns i anslutning till gatan.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Dalsåkersgatan/ Källhagsgatan

Arbetets nuvarande skede

Byggnation

Byggstart

Januari 2021

Arbetet beräknas vara klart

Under 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som kommer påverkas av ombyggnationen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsåkergatan/ Källhagsgatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol