Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Dalsåkergatan/ Källhagsgatan

Ny gång- och cykelväg. Den nya cykelvägen knyter ihop cykelvägarna som finns i anslutning till gatan.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Dalsåkersgatan/ Källhagsgatan

Arbetet nuvarande skede

Projektering

Läs mer om vad faserna betyder.

Byggstart

Planerat till hösten 2020

Arbetet beräknas vara klart

Under 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Senast ändrad: 2020-06-24 13.51

Ändrad av:

Dela sidan: Dalsåkergatan/ Källhagsgatan

g q n C