Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Dammkullevägen/Kyrkvägen

Ombyggnation av korsning där en genomgående gång- och cykelpassage ska knyta samman cykelvägarna som finns i anslutning till korsningen. Korsningen kompletteras även med ett nytt förhöjt övergångsställe i anslutning till idrottsplatsen.

Adress/plats

Dammkullevägen/Kyrkvägen

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Våren 2021

Arbetet beräknas vara klart

Sommaren 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som ombyggnationen kommer att beröra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dammkullevägen/Kyrkvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol