Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Dammkullevägen/Kyrkvägen

Ombyggnation av korsning där en genomgående gång- och cykelpassage ska knyta samman cykelvägarna som finns i anslutning till korsningen. Korsningen kompletteras även med ett nytt förhöjt övergångsställe i anslutning till idrottsplatsen.

Adress/plats

Dammkullevägen/Kyrkvägen

Arbetets nuvarande skede

Byggnation

Byggstart

Juni 2021

Arbetet beräknas vara klart

September 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som ombyggnationen kommer att beröra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dammkullevägen/Kyrkvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol