Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Döbelnsgatan

Komplettering av gång- och cykelväg för att knyta ihop cykelvägarna som finns i anslutning till gatan samt göra en säkrare passage för gående.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

I och med den nya cykelbanan kommer ett antal parkeringsplatser att reduceras längs med gatan mellan Birgittagatan och Margaretagatan.

Adress/plats

Döbelnsgatan mellan Birgittagatan och Margaretagatan

Arbetet nuvarande skede

Slutfas

Läs mer om vad faserna betyder.

Byggstart

Juni 2020

Arbetet beräknas vara klart

Hösten 2020

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Senast ändrad: 2020-09-21 13.41

Ändrad av:

Dela sidan: Döbelnsgatan

g q n C