Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Engelbrektsgatan

Längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan, kommer befintlig gång- och cykelbana samt körbana att byggas om. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas respektive smalnas av.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Engelbrektsgatan, Lugnet.

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Hösten 2022

Arbetet beräknas vara klart

December 2022

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bild över området.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Engelbrektsgatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender