Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Högagärdsgatan

Byggnation av en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen med Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med sträckan kommer dessutom befintliga övergångsställen/passager att byggas om.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Cykelplanen

Adress/plats

Högagärdsgatan, Hulta.

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Sommaren 2023

Arbetet beräknas vara klart

Hösten/Vintern 2023

Karta/ Illustration

Bild över området som berörs av ombyggnationen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Högagärdsgatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender