Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hultagatan

Ombyggnation av korsningen Hultagatan/Högagärdsgatan.

Korsningen kommer att höjas, gång- och cykelbanan kommer att ledas igenom korsningen med genomgående kantsten och det kommer att bli ett nytt övergångställe för att nå busshållplatsen på den norra sidan vägen.

Högagärdsgatan kommer i anslutning till korsningen dessutom att smalnas av och förberedande arbeten för en kommande gång- och cykelbanan längs med Högagärsdgatan, kommer att utföras.

Adress/plats

Hultagatan/Högagärdsgatan

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

September 2022

Arbetet beräknas vara klart

Vintern 2022

Entreprenör

Servicekontoret

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bild över området som berörs av ombyggnationen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hultagatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender