Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kransvägen

Ny gång- och cykelväg. Den nya cykelvägen knyter ihop cykelvägarna som finns i anslutning till gatan.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Kransvägen

Arbetets nuvarande skede

Byggnation

Byggstart

Hösten 2020

Arbetet beräknas vara klart

Februari 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, och gatan kommer enkelriktas. Gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som ombyggnationen kommer att beröra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kransvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol