Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kvarteret Eko 10 - Gamla postenhuset

I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja till rörelse längs med Viskan.

Bland annat kommer belysningen få en framträdande och viktig roll på platsen och bidra till ett inbjudande torg med tydlig karaktär. Ljuset skall skapa intresse och utöka rörelsemönstret till torget för invånarna dagtid och kvällstid. Platsen skall vara trygg och attraktiv vilket i förlängningen medför en befolkad plats.

Adress/plats

Gatorna runt gamla posten - Västerbrogatan, Torggatan, Holmsgatan, Hallbergsgatan.

Arbetets nuvarande skede

Byggnation

Byggstart

Maj 2021

Arbetet beräknas vara klart

Årsskiftet 2021/2022

Eventuella störningar

Under arbetets gång kan gatorna komma att stängas av. Övrig tid kommer framkomligheten vara begränsad.

Se hur trafiken påverkas under pågående vägarbeten.

Informationen på sidan kommer uppdateras under arbetets gång.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Visionsskiss över området, framtagen av stadsarkitekt Richard Mattson

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvarteret Eko 10 - Gamla postenhuset

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol