Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stenbocksgatan/Olovholmsgatan

Byggnation av en ny gång- och cykelbana längs med Stenbocksgatan och Olovholmsgatan. Den går ifrån korsningen med Döbelnsgatan, längs med Stenbocksgatan, via Vennerbergsplatsen över till Olovholmsgatan och fram till korsningen med Vegagatan. På Stenbocksgatan kommer körbanan att smalnas av, vilket medför att parkeringarna längs med gatan kommer på delar av sträckan att försvinna.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Cykelplanen

Adress/plats

Stenbocksgatan/Olovholmsgatan, Nedre Norrmalm.

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Sommaren 2023

Arbetet beräknas vara klart

Hösten/Vintern 2023

Karta/ Illustration

Karta över berört område.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stenbocksgatan/Olovholmsgatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender