Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Posttorget

I och med ombyggnation av gamla postenhuset byggs även omgivande miljöer om och gatorna kommer få nytt utseende. Vid Viskan kommer ett nytt torg anläggas som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja till rörelse längs med Viskan.

Bland annat kommer belysningen få en framträdande och viktig roll på platsen och bidra till ett inbjudande torg med tydlig karaktär. Ljuset skall skapa intresse och utöka rörelsemönstret till torget för invånarna dagtid och kvällstid. Platsen skall vara trygg och attraktiv vilket i förlängningen medför en befolkad plats.

Adress/plats

Gatorna runt gamla postenhuset - Västerbrogatan, Torggatan, Holmsgatan, Hallbergsgatan.

Arbetets nuvarande skede

Slutfas

Faserna betydelse.

Byggstart

Maj 2021

Arbetet beräknas vara klart

Hösten 2022

Eventuella störningar

Under arbetets gång kan gatorna komma att stängas av. Övrig tid kommer framkomligheten vara begränsad.

Se hur trafiken påverkas under pågående vägarbeten.

boras.se/vägarbeten Länk till annan webbplats.

Informationen på sidan kommer uppdateras under arbetets gång.

Entreprenör

Servicekontoret

Karta/ Illustration

Visionsskiss över Eko-10 och gamla postenhuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Posttorget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender