Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skaraborgsvägen

Ombyggnation av Skaraborgsvägen, där man flyttar busshållplatserna och går in med signaler för att underlätta för kollektivtrafiken.

Adress/plats

Skaraborgsvägen

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Hösten 2021

Arbetet beräknas vara klart

Våren 2022

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bilden visar det området som ombyggnationen kommer att beröra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skaraborgsvägen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol