Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skjutbanegatan

Byggnation av en ny gång- och cykelbana som börjar vid Kronängs idrottsplats och går längs Skjutbanegatan ner till Gässlösavägen.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Cykelplanen

Adress/plats

Skjutbanegatan

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Fasernas betydelse

Byggstart

Oktober 2022

Arbetet beräknas vara klart

Sommaren 2023

Entreprenör

Servicekontoret

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Bild över området.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skjutbanegatan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender