Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om Södra torget

Här hittar du svaren på några av de vanligste frågorna som rör ombyggnationen av Södra torget. Observera att frågorna rör ombyggnationen av torgytan. För frågor om busslinjer, kontakta Västtrafik.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför görs ombyggnationen av Södra torget?

Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Dessutom kommer torget bli grönare med mer växtlighet och fler parkeringar för din cykel.

Stadstrafiken i Borås har ökat kraftigt från 7 miljoner resor 2010 till 11,6 miljoner resor 2019. Dagens utformning av Södra torget är anpassat efter ett trafiksystem som inte har varit i bruk på 15 år och för ett betydligt mindre antal resor och fordonsrörelser. Detta skapar överbelastning, otydlighet mot kund och inte minst en dålig trafiksäkerhet.

Hur och när ska ombyggnationen göras?

Ombyggnationen beräknas starta 4 april 2022 och vara klar hösten 2023.

Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.

Under själva ombyggnationen kommer inte några bussar att trafikera Södra torget. Detta innebär att flera omläggningar av busslinjer kommer att göras från och med den 4 april 2022.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kommer torgytan se ut?

På den frigjorda ytan som blir kvar efter de borttagna hållplatserna kommer det att byggas en torgyta med grönska, bänkar, papperskorgar och bättre belysning.

Torgets utformning har som mål att vara en öppen plats där människor ska kunna röra sig över torget obehindrat. Platsen har under en tid upplevts som otrygg, därför är belysningen ett viktigt inslag.

Ytans markmaterial är till största delen betongsten i olika former för att skapa tillgänglighet över torgets alla ytor. Vissa delar består av stenmjöl, vilket tillsammans med alla planteringsytor ska hjälpa till att ta hand om dagvattnet som regnar över ytan.

Val av träd är gjort utifrån platsens förutsättningar och för att få in många arter på platsen. På ytan testas några för Borås relativt nya sorter som metaseqoja, svarttall och persisk ek som ska fungera bra i hårdgjorda och varma miljöer.

Nya cykelställ kommer placeras utmed den nya muren som blir bakom nuvarande cykelbana. Elsparkcyklar kommer också få ett eget anvisat område.

Görs avstängningarna av Hallbergsgatan/Torggatan och Nybron samtidigt som Södra torget byggs om?

Avstängningen på Södra torget görs samtidigt som Hallbergsgatan/Torggatan. Arbetet på Hallbergsgatan/Torggatan kommer vara färdigt i början av sommaren 2022.

Avstängning vid Nybron är planerat att ske sommaren 2023.

Hur kommer Södra torget bli säkrare?

Bussar kommer inte längre behöva köra runt på torget eller köra om varandra för att ta sig fram. Torgytan blir säkrare genom mer belysning och tydligare passager.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kommer busshållplatsen se ut/hur kommer linjerna gå?

Det är Västtrafik som beslutar om hur och var busslinjerna ska dras.

Information från Västtrafik om Södra torgets busslinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om Södra torget

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender