Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Uppegårdsgatan, Dalsjöfors

Byggnation av en ny gång- och cykelbana längs med gatan. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Uppegårdsgatan

Arbetets nuvarande skede

Projektering

Byggstart

Vårvintern 2021

Arbetet beräknas vara klart

Juni 2021

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Entreprenör

Terranor AB

Karta/ Illustration

Bilden visar den sträcka som kommer att påverkas av ombyggnationen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Uppegårdsgatan, Dalsjöfors

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol