Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Uppegårdsgatan, Dalsjöfors

Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med gatan. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling i cykelplanen.

Adress/plats

Uppegårdsgatan

Arbetet startar

Hösten 2020

Arbetet beräknas vara klart

Hösten 2020

Arbetet nuvarande skede

Projektering

Läs mer om vad faserna betyder.

Eventuella störningar

Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet, gatan kommer dock aldrig vara helt avstängd.

Karta/ Illustration

Senast ändrad: 2020-04-21 10.33

Ändrad av:

Dela sidan: Uppegårdsgatan, Dalsjöfors

g q n C