Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fibergrävning

Merparten av fibergrävningen i Borås Stad är utförd och nu återstår återställning av fibersschakt. I första skedet kommer endast fiberschakterna att återställas, därefter görs en bedömning av gatuskicket och ett beslut tas om eventuell toppbeläggning, det vill säga om hela gatan ska få ny beläggning. Anledningen till att endast schakterna återställs till att börja med är att man vill trafikera schakterna en säsong först för att eventuella sättningar ska hinna uppstå innan en slutgiltig beläggning utförs.

Återställningen sker med hjälp av två kontrakterade entreprenörer, samt deras underentreprenörer. Förfarandet går till på följande sätt: med hjälp av en stor fräs schaktas längsgående schakter i gatan, och ett första lager asfalt läggs på, därefter schaktas tvärgående schakter manuellt och slutligen påförs ytterligare ett lager asfalt. Arbetena sker i flera olika moment vilket bidrar till att gatan blir ojämn under återställningsperioden.

På grund av fibergrävningarna som har varit återställer Borås Stad i dagsläget mer än tio gånger den normala ytan gällande schaktåterställningar. Detta innebär ett väldigt stort arbetstryck på våra entreprenörer.

Under 2020 planeras återställningsarbeten och mindre arbeten runt:

  • Sjömarken och Sandared, mindre arbeten vid tomtgränser
  • Fristad, Sparsör
  • Tullen, Dammsvedjan, Storängen
  • I centrum kommer vissa trottoarer med dåliga kantstenar återställas under våren 2020

Senast ändrad: 2020-02-06 16.20

Ändrad av:

Dela sidan: Fibergrävning

g q n C