Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Trafikverkets uppdrag

Trafikverket har haft regeringens uppdrag att utreda var en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås ska gå. Sträckan Göteborg - Borås är en del av den nya generationen järnväg i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
I juni 2018 meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen satsar 3,8 miljarder kronor för att med start 2024 påbörja bygget av en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Detta besked har under hösten 2018 justerats till 2025-2027, sannolikt det senare. Trafikverket har under vintern 2019 meddelat att man avser att göra en ny lokaliseringsutredning av sträckan Almedal (Mölndal)-Borås, vilket bland annat innebär att man utreder nya och befintliga korridorer (för dragningen av banan) genom Borås.

Trafikverkets film som beskriver de olika korridorer höghastighetsjärnvägen kan passera Borås. Det är en fråga som ännu inte är avgjord, men där Borås Stad förordar en central placering för att maximera nyttorna med höghastighetsjärnvägen och göra resandet så enkelt och effektivt som möjligt.

Utredningen har pekat ut åtta korridorer genom kommunen. De åtta korridorerna visar olika principiella lösningar genom staden: tunnel under staden med station under centrala Borås, centralt stationsläge vid nuvarande station i markplan på bibana med tunnel under staden för passerande tåg, centralt stationsläge där även passerande tåg går i markplan förbi stationen, halvcentralt stationsläge på bibana söder om motorvägen i markplan med passerande tåg i tunnel eller söder om tätorten samt externt stationsläge där samtliga tåg passerar söder om tätorten i markplan.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-20 13.35

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikverkets uppdrag

g q n C

p

Kontakt