Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Borås Stads budget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram.
  • Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och genomförandeplan.
  • Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala dela.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender