Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2018. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark
  • Fri parkering för elmopeder ska införas enligt samma regler som redan gäller för elbilar
  • Skolkort inom kollektivtrafiken ska erbjudas samtliga gymnasieelever från och med hösten 2018

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, %

0,2

*

4,0

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar

424 189

376 704

427 000

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %

90

92

95

 
*Redovisas i april 2018

Senast ändrad: 2018-03-26 10.58

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C