Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska
  tas fram
 • Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska
  utredas i samarbete med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget,
  Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och genomförandeplan
 • Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd,
  utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala
  dela

Senast ändrad: 2020-11-06 14.20

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol