Meny

Meny

Styrdokument inom trafik och stadsplanering

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi

Energi- och klimatstrategiPDF
Visionen Borås 2025 förtydligas i Energi- och klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället.

Program

BostadsbyggnadsprogramPDF
Bostadsbyggnadsprogrammet linjerar upp bostadsbyggandet för att förverkliga Borås vision 2025.

Riktlinje

Borås Stads riktlinjer för parkeringPDF
Borås Stads riktlinjer för parkering ger en bild av Borås Stads övergripande inriktning för parkering i kommunen

Plan

CykelplanPDF
Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.

GrönområdesplanPDF
Grönområdesplanen tryggar värdefulla grönområden och ger underlag för planering och byggande.

Handlingsplan för bostadsbyggande 2016-2020Excel
Visar det planerade byggandet fram till 2020.

ÖversiktsplanPDF
Översiktsplanen täcker hela kommunen och redovisar visioner, mål och spelregler för användningen av mark och vatten samt kartskisser med möjliga förändringar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordonPDF
Planen ska underlätta att laddplatser skapas för både kommunens egna verksamhetsansvar och för publika b

Regler

Borås Stads regler för parkeringPDF
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.


Handbok för stadsmiljönPDF

Senast ändrad: 2019-01-14 14.56

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom trafik och stadsplanering

g q n C