Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet

Öppna jämförelser av planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet. Den här utgåvan av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet avser åren 2016 och 2017.

Syfte med jämförelserna

Syftet med jämförelserna är att visa fakta kring delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta i jämförelser mellan kommunerna och bidra till en faktabaserad debatt om bostadsbyggande och planering.

Detaljplaneringen och kommunernas roll inom planeringsprocessen har ofta lyfts fram i debatten som det som bromsar byggandet av bostäder i landet. Det är därför viktigt att ta fram fakta.

Borås Stads resultat

För Borås del redovisas 18,01 planlagda bostäder per 1000 invånare, vilket är en ökning från förra mätningen då det var 10,1 planlagda bostäder per 1 000 invånare. Borås ligger på ett medelresultat jämfört med kommuner av motsvarande storlek.

Beviljade bygglov för permanentbostäder under de senaste två åren visar marknadens vilja till bostadsbyggande. Siffran har, precis som antalet planlagda bostäder, ökat något under den senaste perioden, men viljan att söka bygglov är något lägre än takten på kommunens planläggning.

Jämförelserna visar även vid denna mätning hur ojämnt bostadsbyggandet fördelar sig över landet genom antalet bostäder som har beviljats bygglov under den undersökta tvåårsperioden.

Planläggningstid

Resultatet visar att detaljplaner generellt sett inte tar flera år att upprätta. För Borås Stad redovisas en mediantid från planläggning till antagande på 18 månader, vilket är samma resultat som vid förra mätningen. 82 % av kommunerna som angett ett värde har uppgett en mediantid på under två år. Motsvarande andel i förra omgången var 84 procent. Det visar ändå att det på många ställen i landet finns en fortsatt hög planberedskap. 14 av 19 större städer, dit Borås räknas, har en mediantid på mellan 13-24 månader.

Mediantiden från samrådsstart till antagande är för Borås sju månader vilket är en ökning från förra mätningen då det var tre månader. Tiden räknas oavsett planförfarande och resultatet beror bland annat på att Borås under 2014 och 2015 antog många detaljplaner som enbart rörde mindre ändringar eller tillägg som till exempel upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning och upphävande av en del av en gammal byggnadsplan. Under 2016 och 2017 har detaljplanerna som antagits innehållit fler bostäder och varit av mer komplex karaktär.

Överklagandefrekvens

Andelen överklagade detaljplaner under 2016 och 2017 uppgår till 23 %, vilket är en ökning från 2014 och 2015 då det uppgick till 15 % för Borås. Andelen är dock fortsatt lägre än för snittet för större städer som är att 27 % överklagas.

Borås Stads resultat jämfört med jämbördiga kommuner

Resultat från 2016 för jämförelsekommuner i parentes.

Kategorier

Borås

Borås ÖJ 2016

Helsingborg

Jönköping

Trollhättan

Växjö

Antal invånare, 2017-12-31

111 026

108 488

143 304
(137 900)

137 481
(133 310)

58 238
(57 092)

91 060
(88 108)

Antal antagna detaljplaner under 2016 och 2017

26

26

38
(39)

27
(21)

20
(27)

25
(17)

Sammanlagd planberedskap för bostäder 2017-12-31, per 1000 invånare

18,01

10,1

20,93
(31,2)

11,64 (12,8)

19,32
(20,5)

-
(39,7)

Antal planlagda bostäder under 2016-2017, per 1000 invånare

11,54

6,5

4,44
(14,6)

8,61
(9)

10,15
(4,6)

28,55 (27,2)

Antal bostäder som beviljats bygglov under 2016-2017, per 1000 invånare

7,7

5,1

21,01
(14,7)

16,77
(3,7)

11,88
(5,3)

23,9
(18,1)

Mediantid från planuppdrag till antagande, antal månader

18

18

17 (15)

11 (18)

10 (7)

14,7 (26)

Mediantid från samrådsstart till antagande, antal månader

7

3

6 (7)

6 (10)

5 (4)

9,35 (-)

Andel överklagade detaljplaner,%

23

15

32 (28)

37 (14)

15 (15)

16 (12)

Hur arbetar vi nu?

I förslag till Borås Stads budget för 2019 har Samhällsbyggnadsnämnden ett mål att de detaljplaner som antas 2019 ska göra det möjligt att bygga 1 100 bostäder.

Förvaltningen har en verksamhetsplan med prioriterade planuppdrag som förvaltningen ska arbeta med under året. Denna prioritering utgår mycket från ovanstående mål. 2019. De prioriterade planer som föreslås starta och fortsätta kommande år enligt förslaget till verksamhetsplan för 2019 uppskattas kunna innehålla cirka 2000–3000 bostäder.

Hela resultatet finns på oppnajamforelser.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender