Meny

Meny

Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet

Öppna Jämförelser av planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet är en undersökning som görs av förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Jämförelsen avser samtliga 290 kommuner i landet.

Syfte med jämförelserna

Syftet med jämförelserna är att visa fakta kring delar av kommunernas detaljplaneverksamhet, som kan vara till nytta i jämförelser mellan kommunerna och bidra till en faktabaserad debatt om bostadsbyggande och planering.

Detaljplaneringen och kommunernas roll inom planeringsprocessen har ofta lyfts fram i debatten som det som bromsar byggandet av bostäder i landet. Det är därför viktigt att ta fram fakta.

Borås Stads resultat

Planberedskapen är god

För Borås del redovisas 10,1 planlagda bostäder per 1 000 invånare, vilket är något lägre jämfört med kommuner av motsvarande storlek.

Beviljade bygglov för permanentbostäder under de senaste två åren visar marknadens vilja till bostadsbyggande. Borås resultat harmoniserar väl med antal planlagda bostäder under motsvarande period – det vill säga viljan att söka bygglov samspelar med kommunens planläggning.

Jämförelserna visar även hur ojämnt bostadsbyggandet fördelar sig över landet genom antalet bostäder som har beviljats bygglov under den undersökta tvåårsperioden.

Planläggningstid

Resultatet visar att detaljplaner generellt sett inte tar flera år att upprätta. För Borås Stad redovisas en mediantid från planläggning till antagande på 18 månader. 84 % av de kommuner som angett ett värde ligger inom en mediantid under ett eller lika med två år. Det visar att det på många ställen i landet finns en hög planberedskap.

Mediantiden från samrådsstart till antagande är för Borås tre månader, vilket anses vara en mycket kort handläggningstid.

Överklagandefrekvens

Andelen överklagade detaljplaner under 2014 och 2015 uppgår till 15 % för Borås, vilket är lägre än för övriga större städer där 25 % överklagas.

Borås Stads resultat jämfört med jämbördiga kommuner

 Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet
 BoråsHelsingborgJönköpingTrollhättanVäxjö
Antal invånare
108 488
137 900
133 310
57 092
88 108
Antal antagna detaljplaner under 2014 och 201526
39
21
27
17
Totalt antal planlagda bostäder  2015-12-31, per 1000 invånare10,1
31,2
12,8
20,5
39,7
Antal planlagda bostäder under 2014-2015, per 1000 invånare6,5
14,6
9
4,6
27,2
Antal bostäder som beviljats bygglov under 2014-2015, per 1000 invånare5,1
14,7
3,7
5,3
18,1
Mediantid från planläggning till antagande, antal månader18
15
18
7
26
Mediantid från samrådsstart till antagande, antal månader3
7
10
4
.
Andel överklagade detaljplaner,%15
28
14
15
12

Hur arbetar vi nu?

Samhällsbyggnadsnämnden har ett mål för 2018 att de detaljplaner som antas ska göra det möjligt att bygga
1 100 bostäder.

Förvaltningen har en verksamhetsplan med prioriterade planuppdrag som förvaltningen ska arbeta med under året. Denna prioritering utgår mycket från ovanstående mål. De prioriterade planer som föreslås starta och fortsätta kommande år uppskattas kunna innehålla cirka 2000–3000 bostäder.

Hela resultatet finns på oppnajamforelser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-04-03 08.39

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång inom detaljplaneområdet

g q n C