Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny järnväg Göteborg-Borås

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart någon gång under perioden 2025-2027. Trafikverket planerar för en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg byggd för en hastighet av 250 kilometer i timmen.

Bygget av den nya järnvägen skapar också förutsättningar för en ny planerad stambana* mellan Göteborg och Stockholm.

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar av den dubbelspåriga järnvägen som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen de kan bedömas få.

Trafikverket föreslår vintern/våren 2022 i första hand att järnvägen dras från Göteborg via Mölndal och Landvetter flygplats och vidare söder om Bollebygd. Öster om Viared industriområde föreslås en bibana mot centrala Borås och ett stationsläge för regiontågen mot Göteborg vid nuvarande Borås C.

I november 2021 uttryckte Härryda kommun att de inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering. Trafikverket har därför valt att pausa fortsatt arbete i kommunen, vilket sannolikt kommer att försena projektet.

Samrådsmöten om järnvägen

Tre samrådsmöten har genomförts om ny järnväg mellan Göteborgs och Borås.
Det sista avslutades den 11 juni 2021. Där presenterade Trafikverket ett fåtal tänkbara korridorer för järnvägens dragning, och rangordnade dessa.

Granskning och regeringsbeslut

Synpunkterna från berörda kommuner, privatpersoner och andra sammanfattades i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen publicerades på Trafikverkets webbsida vintern 2022. Verkets slutliga förslag redovisades i en så kallad granskning.

Hösten 2022 ska Trafikverkets färdiga lokaliseringsutredning skickas till regeringen, som beslutar inom vilken korridor som järnvägen ska byggas i en så kallad tillåtlighetsprövning.

För att vinna tid påbörjas parallellt med prövningen arbetet med järnvägsplaner, där Trafikverket utreder i detalj var järnvägen ska byggas.

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Perrong.

Ny järnväg Göteborg-Borås

Den nya järnvägen är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg, och i ett senare skede, Jönköping, skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet, och pendlingen sker i båda riktningarna.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

I den nationella planen för transportinfrastruktur (2018-2029) som regeringen presenterade den 4 juni 2018 sägs att man vill ha nya stambanor för höghastighetståg som knyter ihop Stockholm och Göteborg, och Stockholm och Malmö. Frågan om finansiering av de nya stambanorna är föremål för partipolitiska diskussioner. Några beslut är inte fattade.

Men regeringen vill också att sträckorna Borås-Göteborg, Ostlänken, mellan Järna-Linköping, och sträckan Lund-Hässleholm, i ett tänkt framtida höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden.

Västra stambanan är Sveriges första färdigbyggda stambana och den var klar redan 1862. Både den västra och den södra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik, men i dag hårt belastade och utsatta för trafikstörningar.

* Stambana, ursprungligen ett begrepp för en statligt byggt järnvägslinje av nationell betydelse (enligt riksdagsbeslut 1854).

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender