Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Trafikverket genomför sedan något år ett antal samrådsmöten med de berörda kommunerna Bollebygd, Mark, Härryda, Borås och Mölndal. Också invånare och verksamheter har varit inbjudna med synpunkter. De fysiska samrådsmötene ute i kommunerna ställdes in under 2020 och processen har istället genomförts digitalt. Höstens samråd avslutades den 6 november, och i april 2021 genomförs ett tredje samrådsmöte, också det digitalt.

Samråd våren 2021

Under vårens samråd kommer Trafikverket att ha valt ett fåtal tänkbara korridorer för järnvägens dragning, och man kommer att föreslå en rangordning av dem.
Trafikverket kommer också att publicera en redogöresle för hur de inkomna synpunkterna från höstens samråd beaktas.

Läs mer på om projektet och processen på Trafikverkets webbplats.

Ny järnväg Göteborg-Borås (Trafikverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler samrådsmöten

Under kommande år kommer fler samrådsmöten att genomföras:

  • Våren 2021: Presentation av de kvarvarande möjliga korridorerna för järnvägens dragning.

Arbetet fortsätter

Under perioden 2022-2024 fortsätter Trafikverket arbetet med järnvägsplaner och utreder exakt var järnvägen ska gå och hur den ska utformas. I detta skede ligger ett fokus på fastighetsägares och näringsidkares intressen.

Under perioden 2025-2027 planerar Trafikverket att starta bygget av järnvägen Göteborg-Borås, en del av Sveriges nya stambanor.

Perrong vid en tågstation med ett tåg och personer som väntar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol