Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Trafikverket genomför sedan något år ett antal samrådsmöten med de berörda kommunerna Bollebygd, Mark, Härryda, Borås och Mölndal. Också invånare och verksamheter har varit inbjudna med synpunkter. De fysiska samrådsmötene ute i kommunerna ställdes in under 2020 och processen har istället genomförts digitalt. Höstens samråd avslutades den 6 november, och mellan april och juni 2021 genomfördes ett tredje samrådsmöte, också det digitalt.

I november 2021 uttryckte Härryda kommun att de inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering. Trafikverket har därför valt att pausa fortsatt arbete i kommunen, vilket sannolikt kommer att försena projektet.

Samrådet våren 2021

Inför vårens samråd hade Trafikverket valt ett fåtal tänkbara korridorer för järnvägens dragning, och föreslagit en rangordning av dem.
Trafikverket kommer vinter 2021/2022 att publicera en redogörelse för hur man tar hänsyn till de inkomna synpunkterna.
Då redovisas verkets slutliga förslag i en så kallad granskning. Efter granskningen kommer utredningen att skickas till regeringen som beslutar inom vilken korridor som järnvägen ska byggas.

Läs mer på om projektet och processen på Trafikverkets webbplats.

Ny järnväg Göteborg-Borås (Trafikverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet fortsätter

Under 2022 fortsatte Trafikverket arbetet med järnvägsplaner för att utreda exakt var järnvägen ska gå och hur den ska utformas. I detta skede ligger ett fokus på fastighetsägares och näringsidkares intressen.

I december 2022 avbröt regeringen projektet nya stambanor och pausade sträckan Göteborg-Borås.

Perrong vid en tågstation med ett tåg och personer som väntar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender