Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är den myndighet som med start 2014 hade i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö

Sverigeförhandlingen Länk till annan webbplats.

Man ingick också överenskommelser om byggandet av totalt 285 400 bostäder och annat med berörda kommuner. I juni 2016 träffade Borås Stad en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan. Med en restid på max 35 minuter mellan Göteborg och centrala Borås binder höghastighetsbanan samman två viktiga knutpunkter längs ett nytt arbetsmarknadsstråk.

Pressmeddelande om handslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 20 december 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutbetänkande till regeringen. Man föreslår där att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som kan köra i hastigheter om 320 km/h. Då blir restiden Stockholm–Göteborg två timmar. Spåren kommer också att trafikeras av snabb storregional tågtrafik i 250 km/h.
Sverigeförhandlingens resultat har inte närmare berörts i de senaste årens diskussioner om den tänkta järnvägen.
För uppdaterad information hänvisar vi till Trafikverkets webbplats.

Sverigeförhandlingen föreslår att höghastighetsjärnvägen finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden. Ungefär som när stambanorna byggdes en gång. Regeringen beslutade på försommaren 2018 att sträckan Borås-Göteborg ska börja byggas 2024. Tidpunkten har senare justerats till byggstart under perioden 2025-2027.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sverigeförhandlingen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender