Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafikverkets uppdrag

Trafikverket fick 22 december 2022 ett nytt och ändrat uppdrag om ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Projektet Göteborg-Borås, del i nya stambanor, pausas och under denna paus ska Trafikverket, enligt regeringsuppdraget, "utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg-Borås med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket för att förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor."

Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket har under tidigare regeringar haft i uppdrag att utreda ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, då som en del i ett större projekt med nya stambanor Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Den 22 december 2022 avbröt regeringen planeringen för nya stambanor.

Uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedanstående information är, efter regeringens beslut i december 2022, till stora delar inaktuell och kommer att uppdateras.

I juni 2018 meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen satsar 3,8 miljarder kronor för att med start 2024 påbörja bygget av en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Tidsspannet har senare justerats till byggstart 2025-2027. Trafikverket meddelade vintern 2019 att man avser att göra en ny lokaliseringsutredning av sträckan Almedal (Mölndal)-Borås, vilket bland annat innebär att man utreder nya och befintliga korridorer (för dragningen av banan) genom Borås. Detta arbete pågick under 2020-2021.

Borås Stad förordar en central placering för att maximera nyttorna med höghastighetsjärnvägen och göra resandet så enkelt och effektivt som möjligt.

Det förslag som Trafikverket våren 2022 föreslår är också i linje med det.
Trafikverket föreslår i första hand att järnvägen dras från Göteborg via Mölndal och Landvetter flygplats och vidare söder om Bollebygd. Öster om Viared industriområde föreslås en bibana mot centrala Borås och ett stationsläge för regiontågen mot Göteborg vid nuvarande Borås C.

Den tidigare utredningen pekade ut åtta korridorer genom kommunen. De åtta korridorerna visar olika principiella lösningar genom staden: tunnel under staden med station under centrala Borås, centralt stationsläge vid nuvarande station i markplan på bibana med tunnel under staden för passerande tåg, centralt stationsläge där även passerande tåg går i markplan förbi stationen, halvcentralt stationsläge på bibana söder om motorvägen i markplan med passerande tåg i tunnel eller söder om tätorten samt externt stationsläge där samtliga tåg passerar söder om tätorten i markplan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafikverkets uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender