Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Trafikverket kommer under de närmaste åren att genomföra ett antal samrådsmöten med de berörda kommunerna Bollebygd, Mark, Härryda, Borås och Mölndal. Vårens och höstens samrådsmöten ute i kommunerna ställdes dock in och processen har istället genomförts digitalt. Höstens samråd avslutades den 6 november.

Samråd våren 2020

Den 4 maj avslutades Trafikverkets digitala samråd om de underlag som beskriver projektets förutsättningar och hur de förväntas påverka miljön på ett övergripande plan. De synpunkter som kommit in och den kunskap som nått Trafikverket från dem som bor inom och runtomkring området som utreds för den nya järnvägen har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Där svarar Trafikverket också på hur de inkomna synpunkterna kommer att bedömas och tillvaratas.

Vid höstens samråd har Trafikverket visat olika alternativ på korridorer där den nya järnvägen kan komma att byggas. Samrådet avslutades den 6 november.

Läs mer på om projektet och processen på Trafikverkets webbplats.

Ny järnväg Göteborg-Borås (Trafikverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler samrådsmöten

Under kommande år kommer fler samrådsmöten att genomföras:

  • Våren 2021: Presentation av de kvarvarande möjliga korridorerna för järnvägens dragning.

Arbetet fortsätter

Under perioden 2022-2024 fortsätter Trafikverket arbetet med järnvägsplaner och utreder exakt var järnvägen ska gå och hur den ska utformas. I detta skede ligger ett fokus på fastighetsägares och näringsidkares intressen.

Under perioden 2025-2027 planerar Trafikverket att starta bygget av järnvägen Göteborg-Borås, en del av Sveriges nya stambanor.

Perrong vid en tågstation med ett tåg och personer som väntar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol