Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingenlänk till annan webbplats är den myndighet som med start 2014 hade i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö.

Man ingick också överenskommelser om byggandet av totalt 285 400 bostäder och annat med berörda kommuner. I juni 2016 träffade Borås Stad en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan. Med en restid på max 35 minuter mellan Göteborg och centrala Borås binder höghastighetsbanan samman två viktiga knutpunkter längs ett nytt arbetsmarknadsstråk. Pressmeddelande om handslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 20 december 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutbetänkande till regeringen.
Man föreslår där att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som kan köra i hastigheter om 320 km/h. Då blir restiden Stockholm–Göteborg två timmar. Spåren kommer också att trafikeras av snabb storregional tågtrafik i 250 km/h.

Sverigeförhandlingen föreslår att höghastighetsjärnvägen finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden. Ungefär som när stambanorna byggdes en gång.
Regeringen beslutade på försommaren 2018 att sträckan Borås-Göteborg ska börja byggas 2024. Tidpunkten har senare justerats till byggstart under perioden 2025-2027.

Senast ändrad: 2020-03-10 15.27

Ändrad av:

Dela sidan: Sverigeförhandlingen

g q n C