Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Boendeparkering

Boendeparkering ger boende i Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen möjlighet att parkera i upp till sju dygn i följd på de gator och platser som finns tillgängliga inom respektive område. För att få boendeparkering krävs ett tillstånd och en biljett. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata parkeringsbolag för parkeringsplats.

Vem kan få boendeparkeringstillstånd?

Tillstånd kan den få som är folkbokförd på en adress i något område (Villastaden, Lugnet, Östermalm och Salängen) där boendeparkering gäller och står som ägare, i det svenska bilregistret, till det fordon som ansökan görs för. Du kan få ett tillstånd per person och maximalt två per hushåll.

För fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton samt husbil, traktor, motorredskap och frikopplat släpfordon medges inte boendeparkeringstillstånd.

Missbruk av boendeparkeringstillståndet eller tillstånd utfärdat på felaktiga grunder medför indragning av tillståndet.

Söker du tillstånd för en tjänstebil krävs det att du kompletterar din ansökan med intyg från arbetsgivaren.

Vad kostar boendeparkering?

Ansökan om boendeparkeringstillstånd kostar 200 kronor och tillståndet gäller i två år. Ansökan sker via e-tjänst längst ned på denna sida. Boendeparkeringsbiljett kostar 150 kronor per 30 dygns period. Biljetten kan lösas via sms eller i automat.

Betalning via sms

Tabell över område och zonkod

Område

Zon

Villastaden

60683

Lugnet

60684

Östermalm

60685

Salängen

60686


Biljetten vid automatköp gäller för kommande 30 dygn.
Läs mer på Borås kommuns Parkerings AB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring 033-35 32 50.

Ladda ner illustrationskarta över boendeparkering i Lugnet, Salängen, Villastaden och Östermalm.

Undantag

Borås stad förbehåller sig rätten att vid drift, underhåll samt ombyggnation av gatan att reglera om dessa, permanent eller tillfälligt. Observera också att där generella regler för stannande och parkering råder så gäller dessa. Var uppmärksam!

l

Självservice

Ansökan boendeparkering

Senast ändrad: 2020-10-02 08.41

Ändrad av:

Dela sidan: Boendeparkering

g q n C