Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Felparkeringsavgift

Felparkeringavgifterna är satta för att motverka överträdelser. Avgifterna speglar hur allvarlig respektive överträdelse är med tanke på trafiksäkerhet, framkomlighet för bland annat utryckningsfordon, kollektivtrafik och varudistribution och tillgänglighet för rörelsehindrade.

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) enligt nedan:

Böter vid felparkering

Felparkering

Avgift i kr

Stannandeförbud enligt lokala trafikföreskrifter

1000

Plats för rörelsehindrad

1000

Busshållplats/kollektivkörfält

1000

Vägkorsning

1000

Övergångsställe

1000

Mot färdriktning

1000

Gång- och cykelbana

1000

P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter

700

Ej erlagd avgift

450

Överskriden uppställningstid

450

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Felparkeringsavgift

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender