Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Felparkeringsavgift

Felparkeringavgifterna är satta för att motverka överträdelser. Avgifterna speglar hur allvarlig respektive överträdelse är med tanke på trafiksäkerhet, framkomlighet för bland annat utryckningsfordon, kollektivtrafik och varudistribution och tillgänglighet för rörelsehindrade.

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) enligt nedan:

Felparkering

Avgift kr

Stannandeförbud enligt lokala trafikföreskrifter

700

Plats för rörelsehindrad

700

Busshållplats/kollektivkörfält

700

Vägkorsning

700

Övergångsställe

700

Mot färdriktning

700

Gång- och cykelbana

700

P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter

450

Ej erlagd avgift

350

Överskriden uppställningstid

350

Senast ändrad: 2020-01-14 10.13

Ändrad av:

Dela sidan: Felparkeringsavgift

g q n C