Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flyttade cyklar

Nedan angivna cyklar har flyttats till särskild uppställningsplats med stöd av Lag (1982.129) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Ägaren av en cykel som flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

  • Fordon som förvaras på särskild uppställningsplats behöver inte lämnas ut förrän kostnaderna betalts.
  • Ett fordon tillfaller kommunen om ägaren får anses ha uppgett sin rätt till fordonet.
Följande cyklar har flyttats:

Datum

Modell

Färg

Plats

22-11-10

Yosumite

RÖD

Arlagatan


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Flyttade cyklar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender