Meny

Meny

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, e-tjänst

För att ansökan skall kunna behandlas fordras att: ett välliknande fotografi (typ passfoto) bifogas samt ett läkarintyg ifyllt av legitimerad läkare. Lämnade personuppgifter på denna sida kommer att införas i ADB-baserat register.

Ansökan avser
Ansökan avser


Har du körkort * (obligatorisk)
Har du körkort


Ansöker du som * (obligatorisk)
Ansöker du somBehöver du fordonet för att ta dig till och från ditt arbete * (obligatorisk)
Behöver du fordonet för att ta dig till och från ditt arbete


Behöver du fordonet i arbetet * (obligatorisk)
Behöver du fordonet i arbetet


Jag ger mitt tillstånd att Tekniska nämnden handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få kompletterande upplysningar. * (obligatorisk)
Jag ger mitt tillstånd att Tekniska nämnden handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få kompletterande upplysningar.

Senast ändrad: 2016-12-17 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, e-tjänst

g q n C