Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Renhållning och snöröjning

Allt från sandsopning på våren till snöröjning på vintern, samt hur vi hanterar nedskräpning och klotter, påverkar Borås Stads förutsättningar för en säker trafikmiljö.

Här kan du få reda på när det sopas på just din gata och vad du kan göra för att bidra till Borås Stads sophantering samt snöröjning.

Som fastighetsägaren är det din skyldighet att utföra renhållning och snöröjningsåtgärder på gångbana eller motsvarande utanför din fastighet.

Mer om:

l

Självservice

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-14 08.06

Ändrad av:

Dela sidan: Renhållning och snöröjning

g q n C

p

Kontakt