Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fastighetsägaransvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd.

Enligt ordningsstadganPDF ansvarar du dessutom för att snö eller is inte faller ner och skadar personer eller egendom på allmänna platser. Åtgärder för att det inte ska hända, ska utföras utan dröjsmål.

Snöröjning från byggnader kräver extra säkerhet vid utförandet. Läs mer om vad du ska tänka på i kommun Västs skrift Snöröjning från byggnaderPDF.

Missköter du som fastighetsägare ditt uppdrag, riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-21 16.46

Ändrad av:

Dela sidan: Fastighetsägaransvar

g q n C