Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Fastighetsägaransvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd.

Enligt ordningsstadganPDF ansvarar du dessutom för att snö eller is inte faller ner och skadar personer eller egendom på allmänna platser. Åtgärder för att det inte ska hända, ska utföras utan dröjsmål.

Snöröjning från byggnader kräver extra säkerhet vid utförandet. Läs mer om vad du ska tänka på i kommun Västs skrift Snöröjning från byggnaderPDF.

Missköter du som fastighetsägare ditt uppdrag, riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-21 16.46

Ändrad av:

Dela sidan: Fastighetsägaransvar

g q n C

p

Kontakt