Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Fastighetsägaransvar

En fastighetsägare är någon som äger en fastighet. Det kan vara ett företag som äger ett lägenhetshus eller en privatperson som äger en villa. Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och sköta den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas gångbana eller trottoar ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar en gångbanebredd på minst en meter. 

Under året ansvarar du för att utrymmet utanför din fastighet är fritt från grus, snö och löv, samt att inga av fastighetens växter skymmer sikten.

Fastighetsägarens ansvar är fastställt i kommunfullmäktiges beslut: Åläggande om gångbanerenhållning med mera. Missköter du som fastighetsägare ditt uppdrag riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Ditt ansvar under våren

När våren kommer och snön smälter ligger det ofta kvar grus, sand eller stenflis på gångbaneutrymmet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att sopa och forsla bort gruset, sanden och stenflisen framför din fastighet. Grus, sand och stenflis som ligger kvar på utrymmet kan ställa till med stora problem för personer som behöver någon form av hjälpmedel för att ta sig fram.

Om du har en rännstensbrunn på utrymmet inom ditt fastighetsansvar är det viktigt att du tar bort snö och is eller annat som kan täppa till brunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

Ogräs kan göra gångutrymmet svårt att ta sig fram på. Det är dessutom viktigt att omgivningen ser välskött ut för att skapa en trevlig helhetssyn av kommunen. Som fastighetsägare ska du därför rensa bort ogräs utanför din fastighet.

Ditt ansvar under sommaren

Under sommaren är det viktigt att du håller efter så att inte sikten skyms av häckar eller buskar.

Ditt ansvar under hösten

Under hösten fäller många träd sina löv. När löven hamnar på marken och börjar ruttna kan de bli mycket hala. Halka av löv kan i värsta fall orsaka olyckor, därför är det viktigt att löven sopas bort från gångbaneutrymmet.

Om du har en rännstensbrunn på utrymmet inom ditt fastighetsansvar är det viktigt att du tar bort löv och grenar eller annat som kan täppa till brunnen, så att regnvattnet kan rinna ner.

Du som fastighetsägare har även ansvar för att utrymmet är rent och fritt från skräp. Detta gäller även om det inte är du själv som har skräpat ner. Renhållning av gångbaneutrymmet måste genomföras året runt.

Ditt ansvar under vintern

Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att halkbekämpa och skotta utrymmet utanför din tomt fritt från snö och is. Halkbekämpningen kan ske med sand eller salt, fastighetsägaren ansvarar själv för att skaffa sand eller salt.

Du som fastighetsägare ansvarar för att snö eller is inte faller ner från tak och/ eller takränna och skadar personer eller egendom. Snöröjning från byggnader kräver extra säkerhet vid utförandet och ska utföras av behörig personal.

Om någon trillar och slår sig kan du som fastighetsägare bli ansvarig om du inte fullgjort dina skyldigheter som fastighetsägare enligt kommunfullmäktiges beslut: Åläggande av gångbanerenhållning med mera. Du kan därför bli skadeståndsskyldig.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fastighetsägaransvar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol